FOTO'S

Texel verveelt nooit. Eén blik op deze foto's en u ziet precies wat we bedoelen.IMG_03321-1.jpg
DuinenvanTexelnabijDeKoog.jpg
AardbeienvandeZelfpluktuin.jpg
Bosrand.jpg
Bovenindevuurtoren.jpg
DeduinenvanTexelzijnbehoorlijkindrukwekkend.jpg
DehavenvanOudeschilduitvaren.jpg
LammetjesknuffelenbijdeSchapenboerderij.jpg
DeschapenhebbenhetgoedbijdeSchapenboerderij.jpg
KleinekippetjesvasthoudenbijdeSchapenboerderij.jpg
Ditschaapwildenietherkenbaarinbeeld.jpg
Ermissennogeenpaardierenindezetoren.jpg
Hetlammetjekomteveneenkijkjenemen.jpg
KuikentjeaaienopdeSchapenboerderij.jpg
VarkentjesopdeSchapenboerderij.jpg
DeSlufter.jpg
KrabbetjesvangenindeSlufter.jpg
DevuurtorenvanTexelopdeachtergrond.jpg
DevuurtorenvanTexel.jpg
Dezebomenvindenelkaarzoliefdatzeelkaareenknuffelgeven.jpg
MarineMuseum.jpg
BovenopdeonderzeerbijhetMarineMuseum.jpg
IndeonderzeervanhetMarineMuseum.jpg
MarineMuseum2.jpg